စီးပွားရေးအခြေခံလုပ်ငန်းများသို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ နှစ်လတ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးမည့်အစီအစဉ်အား အသိပေးကြေညာခြင်း

နိုင်ငံတော်သည် စီးပွားရေးအခြေခံလုပ်ငန်းများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီအား ပေးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ အားပေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော အရင်းအနှီး ငွေကြေး များရရှိစေနိုင်ရေးကိုလည်း စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ငွေကြေးအရင်းအနှီးလိုအပ်နေသူလုပ်ငန်းရှင်များသို့ နိုင်ငံတော်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်အနေဖြင့် အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ဘဏ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်ချေးငွေများထုတ်ချေးမည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ကဏ္ဍ အကျုံးဝင်သော

လုပ်ငန်းများ

ထုတ်ချေးမည့်

ကဏ္ဍ

တစ်နှစ်အတိုးနှုန်း ချေးငွေ

သက်တမ်း

လယ်ယာကဏ္ဍ (၁)စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ MADBမှတစ်ဆင့် ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ MEB မှ MADB သို့ ၈.၅% ဖြင့်ထုတ်ချေးပြီး MADB မှလုပ်ငန်းရှင်သို့ ၉%ဖြင့်ထုတ်ချေးပါမည်။ (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်
(၂)မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ
(၃)စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အသေးစားနှင့်အလတ်စား

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဏ္ဍ

(၁)ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ MEB မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်ချေးပါမည်။ ၉% (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်
(၂)ကုန်ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းများ
(၃)ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ
(၄)သွင်းကုန်အစားထိုး ကုန်ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
(၅)Recycling နှင့် Energy Saving လုပ်ငန်းများ
(၆)နည်းပညာအခြေခံ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ (၁)ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ CHDB မှတစ်ဆင့်ထုတ်ချေးပါမည်။ MEBမှ CHDB သို့ ၉% ဖြင့်ထုတ်ချေးပြီး CHDB မှ လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ၁၁% ဖြင့်ထုတ်ချေးပါမည်။ (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်
(၂)ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ

MADB –  မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ MEB – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ CHDB – ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

ကဏ္ဍအလိုက်ချေးငွေရယူလိုသူများသည် ချေးငွေရယူလိုသူလုပ်ငန်းရှင်းများအတွက် ဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်သူများဖြစ်ရပါမည်။ ချေးငွေအတွက် အာမခံပစ္စည်းအဖြစ်မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၊ ရွေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကိုပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ အာမခံပစ္စည်းမပေးအပ်နိုင်သူများ၊ အာမခံပစ္စည်းပေးအပ်နိုင်သော်လည်း ချေးငွေအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသူများအတွက် ချေးငွေအာမခံအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ချေးငွေလျှောက်ထားရယူလိုသူလုပ်ငန်းရှင်များသည် နီးစပ်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများ၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲများတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။