အသိပေးကြေညာချက်

အသိပေးကြေညာချက်

(၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀ : ၀၀) နာရီမှ မွန်းတည့် (၁၂ : ၀၀)နာရီထိ MRCCI Hall, Mandalay တွင် ကျင်းပမည့်  JICA SME Two-Step Loan Seminar (2) ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။