စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Home

Invitation for Bids

The Republic of the Union of Myanmar

Modernization of Public Finance Management

Supply of Printers for Myanma Economic Bank

Ref No:  MPFMp-C2-GS551

 1. This Invitation for Bids is Supply of Goods for the Myanma Economic Bank:

MPFMp-C2-GS551-Supply of Printers,

Lot 1-Passbook Printers-Qty 396;

Lot 2 (i) Dot matrix printers, Qty 32 nos, (ii) Laser Printers, Qty 49 nos.

 1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received financing towards the cost of Modernization of Public Finance Management Project (MPFMp) and it intends to apply part of the proceeds to payments under the agreement(s) resulting from this Invitation for Quotation. The Myanma Economic Bank serves as an implementing agency for the project now invites sealed bids from eligible Bidders.
 2. Bidders are required to meet the following minimum key qualification criteria and shall furnish documentary evidence that it meets the following requirement(s):
  1. Have completed within the last 3 years at least one contract of a similar nature of at least 50% of the value of the bid for the lot or have sold similar goods of at least twice the volume /quantity required for the lot. For combined award of both the lots, the aggregate experience in value or volume will be applied.
  2. Have authorization or dealership from the manufacturer to sell the goods
  3. Have shops or offices in Myanmar to provide after sales services
  4. Demonstrate that they are paying taxes to the Government.
  5. Not be under any notice of suspension or debarment issued by the Government, or the World Bank
 3. Bids must be delivered to the address given below at or before 2 p.m. of 08 January 2019. Late bids will be rejected. Bids will be opened in public immediately thereafter at the address given below in the presence of the Bidders” representatives and the project”s beneficiaries who choose to attend shall be allowed to be present in person.
 4. The Purchaser shall award the Contract to the Bidder whose offer has been determined to be the lowest evaluated bid and is substantially responsive to the Bidding Documents, provided further that the Bidder is determined to be qualified to perform the Contract satisfactorily.
 5. All bids must be accompanied by a bid securing declaration as described in the bidding documents, any bid not accompanied by one will be rejected as non-compliant.
 6. The address where the document may be inspected and obtained is:

Modernization of Public Finance Management Project

Office Building No.26, Nay Pyi Taw

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Telephone: 067-3-410575, 067-3-420882, Fax: 067-3-410575

****************************************************************************************************************

Invitation for Bids

The Republic of the Union of Myanmar

Modernization of Public Finance Management

Supply of Routers for Myanma Economic Bank

Ref No:  MPFMp-C2-GS550

 1. This Invitation for Bids is for the Supply of Routers, Qty 63 nos, for the Myanma Economic Bank.
 2. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received financing towards the cost of Modernization of Public Finance Management Project (MPFMp) and it intends to apply part of the proceeds to payments under the agreement(s) resulting from this Invitation for Quotation.
 3. The Myanma Economic Bank serves as an implementing agency for the project now invites sealed bids from eligible Bidders for the Supply of Routers.
 4. Bidders are required to meet the following minimum key qualification criteria and shall furnish documentary evidence that it meets the following requirement(s):
  1. Have completed within the last 3 years at least one contract of a similar nature of at least 50% of the value of the bid for the lot or have sold similar goods of at least twice the volume /quantity required for the lot. For combined award of both the lots, the aggregate experience in value or volume will be applied.
  2. Have authorization or dealership from the manufacturer to sell the goods
  3. Have shops or offices in Myanmar to provide after sales services
  4. Demonstrate that they are paying taxes to the Government.
  5. Not be under any notice of suspension or debarment issued by the Government, or the World Bank
 5. Bids must be delivered to the address given below at or before 2 p.m. of 20 December 2018. Late bids will be rejected. Bids will be opened in public immediately thereafter at the address given below in the presence of the Bidders’ representatives and the project’s beneficiaries who choose to attend shall be allowed to be present in person.
 6. The Purchaser shall award the Contract to the Bidder whose offer has been determined to be the lowest evaluated bid and is substantially responsive to the Bidding Documents, provided further that the Bidder is determined to be qualified to perform the Contract satisfactorily.
 7. All bids must be accompanied by a bid securing declaration as described in the bidding documents, any bid not accompanied by one will be rejected as non-compliant.
 8. The address where the document may be inspected and obtained is:

Modernization of Public Finance Management Project

Office Building No.26, Nay Pyi Taw

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Telephone: 067-410575, 067-591414, Fax: 067-410575

****************************************************************************************************************

“သင့်အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက် MEB နှင့်လက်တွဲပါ”

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် JICA SME Two Step Loan ချေးငွေရယူနိုင်ပါသည်

ထုတ်ချေးမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

(က) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

(ခ)  စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ

(ဂ)  ဓါတုထုတ်ကုန်များ

(ဃ) ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပုံသွန်းလောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ

(င)  အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ

(စ)  လုပ်သားအင်အား အသုံးပြုရသော အခြားလုပ်ငန်းများ

(ဆ) ရာဘာပစ္စည်းထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ

(ဇ)  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ

(ဈ)  လက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

(ည) သတင်းနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ

ချေးငွေအမျိုးအစားနှင့် အတိုးနှုန်း

(က) ပုံမှန်ချေးငွေ (Ordinary SME Loan)    ၈.၅%

(ခ) ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများသို့ ချေးငွေ

(Relate with Japanese Companies SME Loan)    ၈.၅%

(ဂ) အပေါင်ပစ္စည်းလျှော့ပေါ့ချေးငွေ (Ease Collateral SME Loan)   ၉% မှ ၁၃% ထိ

အတိုးကို (၃)လ တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အရင်းကို

 • (၃) နှစ်ဖြစ်ပါက (၁)နှစ် ဆိုင်းငံ့၊ (၂)နှစ် (၄)ရစ်ဆပ်
 • (၄) နှစ်ဖြစ်ပါက (၁)နှစ် (၆)လ ဆိုင်းငံ့၊ (၂)နှစ် (၆)လ (၅)ရစ်ဆပ်
 • (၅) နှစ်ဖြစ်ပါက (၂) နှစ်ဆိုင်းငံ့၊ (၃)နှစ် (၆)ရစ်ဆပ်

အများဆုံးချေးငွေ ကျပ်သန်း(၅၀၀) အထိ ခွင့်ပြုထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေသက်တမ်း

     (၃)နှစ်မှ (၅) နှစ်

ထုတ်ချေးငွေများအနက် အများဆုံး (၂၀%) အား လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကနဦးလှည့်လည်ရင်းနှီးငွေ၏ (Working Capital) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အနည်းဆုံး(၈၀%)ကို ပုံသေရင်းနှီးငွေ (Fixed Capital) အဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုရပါမည်။

ပုံသေရင်းနှီးငွေတွင် စက်ရုံ၊ အဆောက်အအုံများ၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာများ၊ လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်များတွင် ရင်းနှီးရန်ဖြစ်သော်လည်း မြေဝယ်ယူခြင်း(သို့မဟုတ်) မြေအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် ရင်းနှီးရန် ခွင့်မပြုပါ။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင်  ချေးငွေရယူရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများ

(က) မြေဂရန်၊ မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅/၁၀၆) စသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား

(ခ)  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ SME အသင်းဝင်ကတ်

(ဂ) ကုမ္ပဏီများလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်(သို့) လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ FDA ထောက်ခံချက်

(စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်)

(ဃ) အခွန်ထမ်းဆောင်မှုပြေစာများ

(င)  ဘဏ္ဍာနှစ်(၃)နှစ်စာ အရှုံးအမြတ်စာရင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း

(စ)  လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စု ဇယား၊ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်

(ဆ) အာမခံပစ္စည်းပြဓါတ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းပြဓါတ်ပုံ၊ အာမခံပစ္စည်း တည်နေရာပြမြေပုံ

(ဇ)  အသုံးပြုဝယ်ယူမည့် အသေးစိတ်အစီအစဉ်(ဓါတ်ပုံများပူးတွဲရန်)

(ဈ)  နောင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်( Business Plan)

(ည) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်(လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများအတွက်သာ)

        “မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကိုသာ အပေါင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်”

Hot Line:  067 3421498

067 3421494

067  3422371

****************************************************************************************************************

အသိပေးကြေညာချက်

(၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀ : ၀၀) နာရီမှ မွန်းတည့် (၁၂ : ၀၀)နာရီထိ MRCCI Hall, Mandalay တွင် ကျင်းပမည့်  JICA SME Two-Step Loan Seminar (2) ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

***********************************************************************************************************

အသိပေးပန်ကြားချက်

 မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ATM Data Centre ရန်ကုန်မြို့ရှိ ATM Server များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Online Battery များအသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့၊ နံနက်     ( ၉:၀၀ )နာရီမှ ညနေ( ၃:၀၀ )နာရီအချိန်ထိ ATM စနစ်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်။

************************************************************************************************************

Myanmar Payment Union ( MPU ) ကတ်သုံးစွဲနှုန်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ကတ်အသုံးဝင်ပုံ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲကျင်းပခြင်းကိစ္စ

           ( ၁၀.၅.၂၀၁၈ )ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ MPU အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးဇော်လင်းထွဋ် လာရောက်ဟောပြောသည့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ တိုးမြှင့်လာစေရန် ၊ နိုင်ငံတွင်း ငွေကြေးကိုင်ဆောင်မှုလျော့နည်းစေရန်၊ Point of Sale (POS) စက်များတွင် ငွေပေးချေစေရန်၊ E-Commerce ဝန်ဆောင်မှု တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် အသိပညာပေးအခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားထားသော နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း စုစုပေါင်း( ၁၂၄)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

နိုင်ငံတော်၏အထူးချေးငွေအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးကြေညာချက်

၁။      နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ (SME)၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးနိုင်ငံ့ စီးပွားတိုးတက်လာစေရန် ရည် ရွယ်၍ အထူးချေးငွေအစီအစဉ်ဖြင့် ချေးငွေများထုတ်ချေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ SME လုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှလည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှလည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှလည်းကောင်း ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအများပြည်သူသို့အသိပေးကြေညာထားပြီးချေးငွေများကိုလည်းစတင်ထုတ်ချေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။

၃။      ချေးငွေရယူလိုသူလုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိချေးယူလိုသည့် ချေးငွေအမျိုးအစားအလိုက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများ၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများ၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများသို့ ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့်တစ်ဆင့်ခံပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်း ပထမအဆင့် ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း SMEs များပါဝင်မှုသည် ၉၉% ရှိပြီး SME များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါက ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များရရှိပြီး တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေပါ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ SMEs လုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာငွေပံ့ပိုးကူညီရန် JICA မှ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီချေးငွေ (ODA) ချေးငွေရယူ၍ SME နှစ်ဆင့် ချေးငွေ စီမံကိန်းပထမအဆင့် (Phase-1) ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သော SMEs လုပ်ငန်းများ

၂၀၁၅ ခုနှစ် SME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၂ (က)၊ (ခ) တွင် ပါရှိသည့် SME သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ် သည့် အောက်ဖော်ပြပါ SME လုပ်ငန်းများ ချေးငွေရယူနိုင်ပါသည် –

(က)    ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း

(ခ ) လုပ်သားအခြေပြုလုပ်ငန်း

(ဂ ) လက်လီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

(ဃ) လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

(င ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(စ ) အခြား

JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ

(က) မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေရယူရန် အရည်အသွေးပြည့်မီမှုရှိသော လယ်သမား များ

(ခ ) အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ

(ဂ ) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အာမခံလုပ်ငန်း

(ဃ) အဖိုးတန် သတ္တုရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ

(င ) အရက်ဆိုင်များနှင့် ပျော်ပွဲစားရုံလုပ်ငန်း

(စ ) ဖြေဖျော်မှု၊ တင်ဆက်မှု (နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းမပါ) လုပ်ငန်း

(ဆ) လက်နက်၊ ခဲယမ်းထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစသည့် လုပ်ငန်းများအား ငွေထုတ် မချေးပါ။

စဉ် JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်း ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်
SME လုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ ထုတ်ချေးနိုင်သည့် ငွေပမာဏ အများဆုံး ကျပ် (၅၀၀) သန်း
 ၂ ချေးငွေအား အသုံးပြုရာတွင် သတ်မှတ်ချက် Fixed Assets အတွက် ၈၀%
Working Capital အတွက် ၂၀ %
ချေးငွေအတိုးနှုန်း ၁ နှစ်လျှင် ၈.၅ %
ချေးငွေသက်တမ်း ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်ထိ

 JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်းပထမအဆင့် Phase-1 တွင် ချေးငွေရယူရန် ဆက်သွယ်လျှောက် ထားနိုင်သည့်ဘဏ်များမှာ –

(၁)   အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

(၂)   မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်

(၃)   မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်

(၄)   ဧရာဝတီဘဏ်

(၅)   ကမ္ဘောဇဘဏ်

(၆)   သမဝါယမဘဏ်

JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်းပထမအဆင့်(Phase-1) ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

JICA မှ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုချေးငွေရယူရန် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း (Participating Financial Institution) (PFIs) အဖြစ် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်(၆)ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ငွေကျပ် (၅၇,၆၃၄)သန်း အား SME လုပ်ငန်းရှင်(၂၆၉)ဦးသို့ ချေးငွေများ ထုတ်ချေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ချေးငွေများအနက်မှ ပြန်လည်ပေးဆပ်လာသော အရင်းငွေရပ်များအား လှည့်ပတ် ရန်ပုံငွေစာရင်းတွင် ထားရှိ၍ ပြန်လည်ထုတ်ချေးလျက်ရှိရာ စီမံကိန်းစတင်ချိန်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ စုစုပေါင်း SMEs လုပ်ငန်းရှင် (၂၉၂) ဦးသို့ စုစုပေါင်းငွေကျပ် (၆၁,၁၄၆.၉၈) သန်း အား ထုတ်ချေးခဲ့ပြီး SMEs လုပ်ငန်းအသစ်များကို ဆက်လက်ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်း (Phase-1) တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ထုတ်ချေးထားမှုအခြေအနေ

ကျပ်သန်းပေါင်း                                                                                   

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဦးရေ ငွေပမာဏ
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ကချင်ပြည်နယ် ၈၀.၀၀
ကယားပြည်နယ်
ကရင်ပြည်နယ် ၃၀.၀၀
ချင်းပြည်နယ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁,၆၉၁.၀၀
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၃၀၀.၀၀
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၂၆ ၂,၇၄၁.၇၅
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၀ ၁,၅၇၅.၀၀
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၅၀ ၁၁,၃၃၈.၀၀
၁၁ မွန်ပြည်နယ် ၁၄၅.၀၀
၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ၄၇၀.၀၀
၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၁၁၃ ၂၉,၈၁၂.၄၈
၁၄ ရှမ်းပြည်နယ် ၁၇ ၃,၀၃၃.၀၀
၁၅ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၄၂ ၉,၉၃၀.၇၅
စုစုပေါင်း ၂၉၂ ၆၁,၁၄၆.၉၈

JICA SME Two-Step Loan စီမံကိန်းဒုတိယအဆင့် (Phase-2) ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်

JICA SME Two-Step Loan စီမံကိန်းဒုတိယအဆင့် (Phase-2)တွင် ချေးငွေ ဂျပန်ယန်း (၁၄,၉၄၉)သန်း ရယူရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းဒုတိယအဆင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါက ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်း ( PFIs )  ဖြစ်သော ဘဏ်များအား အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဘဏ် များမှတစ်ဆင့် နေပြည်တော် ကောင်စီအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အသီးသီးသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်ချေးသွားရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

စီးပွားရေးအခြေခံလုပ်ငန်းများသို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ နှစ်လတ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးမည့်အစီအစဉ်အား အသိပေးကြေညာခြင်း

နိုင်ငံတော်သည် စီးပွားရေးအခြေခံလုပ်ငန်းများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီအား ပေးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ အားပေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော အရင်းအနှီး ငွေကြေး များရရှိစေနိုင်ရေးကိုလည်း စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ငွေကြေးအရင်းအနှီးလိုအပ်နေသူလုပ်ငန်းရှင်များသို့ နိုင်ငံတော်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်အနေဖြင့် အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ဘဏ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်ချေးငွေများထုတ်ချေးမည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ကဏ္ဍ အကျုံးဝင်သော

လုပ်ငန်းများ

ထုတ်ချေးမည့်

ကဏ္ဍ

တစ်နှစ်အတိုးနှုန်း ချေးငွေ

သက်တမ်း

လယ်ယာကဏ္ဍ (၁)စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ MADBမှတစ်ဆင့် ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ MEB မှ MADB သို့ ၈.၅% ဖြင့်ထုတ်ချေးပြီး MADB မှလုပ်ငန်းရှင်သို့ ၉%ဖြင့်ထုတ်ချေးပါမည်။ (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်
(၂)မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ
(၃)စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အသေးစားနှင့်အလတ်စား

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဏ္ဍ

(၁)ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ MEB မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်ချေးပါမည်။ ၉% (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်
(၂)ကုန်ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းများ
(၃)ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ
(၄)သွင်းကုန်အစားထိုး ကုန်ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
(၅)Recycling နှင့် Energy Saving လုပ်ငန်းများ
(၆)နည်းပညာအခြေခံ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ (၁)ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ CHDB မှတစ်ဆင့်ထုတ်ချေးပါမည်။ MEBမှ CHDB သို့ ၉% ဖြင့်ထုတ်ချေးပြီး CHDB မှ လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ၁၁% ဖြင့်ထုတ်ချေးပါမည်။ (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်
(၂)ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ

MADB –  မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ MEB – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ CHDB – ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

ကဏ္ဍအလိုက်ချေးငွေရယူလိုသူများသည် ချေးငွေရယူလိုသူလုပ်ငန်းရှင်းများအတွက် ဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်သူများဖြစ်ရပါမည်။ ချေးငွေအတွက် အာမခံပစ္စည်းအဖြစ်မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၊ ရွေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကိုပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ အာမခံပစ္စည်းမပေးအပ်နိုင်သူများ၊ အာမခံပစ္စည်းပေးအပ်နိုင်သော်လည်း ချေးငွေအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသူများအတွက် ချေးငွေအာမခံအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ချေးငွေလျှောက်ထားရယူလိုသူလုပ်ငန်းရှင်များသည် နီးစပ်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများ၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲများတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ(SMEs)သို့ အသိပေးကြေညာချက် 

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သော အရင်းအနှီး များအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံပိုင်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ အထူးအစီ အစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ချေးငွေများကို စိစစ်ထုတ်ချေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။

အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများ            

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော SME လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ် ကြောင်း ထောက်ခံချက် ရရှိထားသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်။

ပြည်ပပို့ကုန်အထောက်အကူပြုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာအခြေပြုထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများက ထောက်ခံတင်ပြသည့် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးပါမည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ SMEs လုပ်ငန်းများသို့ ချေးငွေများရောက်ရှိနိုင်စေရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ချေးငွေအတိုးနှုန်းနှင့်သက်တမ်း

တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း ၉%၊ သက်တမ်း(၃) နှစ်မှ (၅) နှစ်အထိဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေပမာဏ

SMEs လုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အများဆုံးကျပ်သန်း (၃၀၀) အထိ ထုတ်ချေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ချေးငွေကိုပုံသေရင်းနှီးငွေ(Fixed Capital)အဖြစ် ၅၀%၊ လှည့်လည်ရင်းနှီးငွေ (Working Capital) အဖြစ် ၅၀% အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။

ရယူမည့်အာမခံပစ္စည်းများ

ချေးငွေအတွက်အာမခံအဖြစ်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦများအပြင် ရွှေ့ပြောင်း နိုင်သည့် စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရား၊ ရွှေထည်ပစ္စည်းနှင့်ရွှေတုံးများ၊ အပ်ငွေအမျိုးမျိုး၊ အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်နှင့် ငွေတိုက် စာချုပ်များ၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ ဒီဘင်ချာ၊  ဘဏ်အာမခံ၊  အစိုးရအာမခံ၊  ချေးငွေအာမခံလက်မှတ် (Credit  Guarantee  Insurance) များကို လည်း အာမခံအဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ CGI စနစ်ဖြင့်် ထုတ်ချေးငွေကို လက်ရှိအခြေအနေတွင် အများဆုံး ကျပ်သိန်း (၂၀၀) အထိသာ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် အစီအစဉ်

SMEs လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရာတွင် (၃) နှစ် ဖြစ်ပါက (၁) နှစ်ဆိုင်းငံ့ ၊ (၂)နှစ် အတွင်း (၄)ရစ်ဆပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၄) နှစ်ဖြစ်ပါက (၁) နှစ် (၆)လဆိုင်းငံ့၊ (၂)နှစ် (၆)လအတွင်း (၅)ရစ်ဆပ်ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ (၅) နှစ်ဖြစ်ပါက (၂) နှစ်ဆိုင်းငံ့ ၊ (၃)နှစ်အတွင်း (၆)ရစ်ဆပ်ဖြင့်လည်းကောင်း ပေးဆပ်ရပါမည်။

ချေးငွေပမာဏအလိုက်စိစစ်မှု

ချေးငွေကျပ်သန်း(၁၀၀)အထိကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံးမှလည်းကောင်း၊ ကျပ်သန်း(၁၀၀)အထက် လျှောက်ထားမှု များကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)မှလည်းကောင်း စိစစ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေလျှောက်ထားလိုသူများသည် မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်(သို့မဟုတ်)ခရိုင်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများသို့ ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။ ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ၎င်းဘဏ်ခွဲများတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်နေ့ထုတ် 7Day နေ့စဉ်သတင်းစာ စာမျက်နှာ(၂)ပါ “ရွှေတိဂုံစေတီ အလှူခံရငွေကျပ် ဘီလီယံ(၆၀)ကျော်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၂၀)ကျော်ရှိ၊ ဘဏ်က အတိုးမပေးနိုင်၍ ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ထားရ” သတင်းဖော်ပြမှုအပေါ် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သည် အကြီးမားဆုံး ကွန်ယက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ပြည်သူတို့၏ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး ပြည်သူများ၏ စုဆောင်းအပ်နှံငွေများအပေါ် ပေးအပ်ရမည့် အတိုးငွေများကို ပုံမှန်ထည့် သွင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် 7Day နေ့စဉ်သတင်းစာပါ “ရွှေတိဂုံစေတီ အလှူခံရငွေကျပ် ဘီလီယံ (၆၀)ကျော်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၂၀)ကျော်ရှိ၊ ဘဏ်ကအတိုးမပေးနိုင်၍ ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ထားရ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သတင်းဖော်ပြထားမှုအပေါ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်အလှူငွေများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငွေစုဘဏ်ခွဲနှစ်ခုတွင် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေ (Savings Deposit)အဖြစ် အများဆုံးအပ်နှံထားရှိကြောင်း၊ အတိုးပိုမိုရရှိသည့် သက်တမ်း(၁၂)နှစ်ရှိ ငွေစုလက်မှတ်အပ်ငွေ (Savings Certificate) နှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) များကိုလည်း ဂေါပကအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အပ်နှံထားရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ အပ်နှံငွေအားလုံးအပေါ် ကျသင့်သောအတိုးများကို သတ်မှတ်ကာလစေ့ရောက်ချိန်တိုင်းတွင် အပြည့်အဝထည့်သွင်းပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့၏ ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအပေါ် ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က အတိုးပေးခဲ့သည့်ငွေများမှာ ကျပ် (၁၇.၇) ဘီလီယံကျော် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာတော်ထိန်းဂေါပကအဖွဲ့အနေဖြင့်  အခြားသော အတိုးရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် ငွေတို က်စာချုပ်ဝယ်ယူ မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေထက် အတိုးပိုမိုရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များဝယ်ယူခြင်းမှာ ဂေါပက အဖွဲ့၏ ဆန္ဒအရသာဖြစ်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က အတိုးမပေးနိုင်၍ မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ “ဘဏ်ကအတိုးမပေးနိုင်၍” ဟူသော စာသားအပေါ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က ကန့်ကွက်ပါကြောင်းနှင့် တရားဝင်ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြား ထားရှိပါကြောင်း မိဘပြည်သူများအား လေးစားစွာ သိစေအပ်ပါသည်။

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published.