ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်း

စီးပွားရေးအချက်အချာကျ၍ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သောမြို့များရှိဘဏ်များကို အုပ်စု A အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ ဝေးလံခေါင်ပါးသောမြို့များရှိဘဏ်များကို အုပ်စု B အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ အုပ်စု A ဘဏ်ခွဲအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ငွေလွှဲပို့ပါက ငွေကျပ်-၁၀၀/- လျှင် ၅ ပြားနှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အုပ်စု B ဘဏ်ခွဲအချင်းချင်းနှင့် အုပ်စု A နှင့် အုပ်စု B ဘဏ်ခွဲများအကြား ငွေလွှဲပို့ပါက ငွေကျပ်-၁၀၀/-လျှင် ၁၀ ပြားနှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖက်စ်၊ ကြေးနန်း အသုံးပြုကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိရာမှ ( ၂.၁.၂၀၁၈ )ရက်နေ့မှစတင်ကာ မည်သည့်ဘဏ်ခွဲမဆို ငွေလွှဲခနှုန်းထားအား ကျပ်၁၀၀လျှင် ၅ပြားနှုန်း ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် (၁.၆.၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစတင်ကာ ပြည်တွင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်ရည်ရွယ်၍ Online မှတစ်ဆင့်လွှဲပို့ပေးသည့် E-Remittance System ကို ဘဏ်ခွဲပေါင်း (၁၁၁) ဘဏ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။