Contact Us

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်

လိပ်စာ            အမှတ်-၂၆၊ သီရိကျော်စွာလမ်း၊ ဘဏ်ဇုန်၊ နေပြည်တော်။

အီးမေးလ်        mebhoforex@mptmail.net.mm, forex@meb.gov.mm, info@meb.gov.mm

ဖုန်း                (၀၆၇-၃) ၄၂၁၃၂၆၊ ၄၂၁၃၂၈၊ ၄၂၀၈၈၂၊ ၄၂၁၄၈၃။

ဖက်စ်              (၀၆၇-၃) ၄၂၁၃၂၇၊ ၄၂၁၃၂၈၊ ၄၂၀၈၈၂။

၀က်ဆိုဒ်          http://www.meb.gov.mm/mm

 

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published.