နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ AD လိုင်စင်ရဘဏ်ခွဲ(၁၀၀) ခုနှင့် AH  လိုင်စင်ရ (၂၀၁)ခုတွင် နိုင်ငံခြားငွေလုပ်ငန်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအခွန်အခပေးသွင်းငွေများအား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။