နိုင်ငံခြားငွေလုပ်ငန်း

ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းများအပြင် နိုင်ငံခြားငွေလုပ်ငန်းများကိုလည်း ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်ဘဏ် (၇၇) ဘဏ်နှင့် အဆက်အသွယ်ဘဏ်ထူထောင်ကာ       နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့များတွင် အဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။