၁။      နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ (SME)၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးနိုင်ငံ့ စီးပွားတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အထူးချေးငွေအစီအစဉ်ဖြင့် ချေးငွေများထုတ်ချေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း SMEs များပါဝင်မှုသည် ၉၉% ရှိပြီး SME များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါက ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များရရှိပြီး တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေပါ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ SMEs လုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာငွေပံ့ပိုးကူညီရန် JICA မှ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီချေးငွေ (ODA) ချေးငွေရယူ၍ SME နှစ်ဆင့် ချေးငွေ စီမံကိန်းပထမအဆင့် (Phase-1) ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေစီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သော SMEs လုပ်ငန်းများ… အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖတ်ရန်…

နိုင်ငံတော်သည် စီးပွားရေးအခြေခံလုပ်ငန်းများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီအား ပေးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ အားပေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော အရင်းအနှီး ငွေကြေး များရရှိစေနိုင်ရေးကိုလည်း စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ငွေကြေးအရင်းအနှီးလိုအပ်နေသူလုပ်ငန်းရှင်များသို့ နိုင်ငံတော်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်အနေဖြင့် အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ဘဏ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်ချေးငွေများထုတ်ချေးမည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- ကဏ္ဍ အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ ထုတ်ချေးမည့် ကဏ္ဍ တစ်နှစ်အတိုးနှုန်း ချေးငွေ သက်တမ်း… အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖတ်ရန်…

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သော အရင်းအနှီး များအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံပိုင်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ အထူးအစီ အစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ချေးငွေများကို စိစစ်ထုတ်ချေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများ             စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော SME လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ် ကြောင်း ထောက်ခံချက် ရရှိထားသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်။ ပြည်ပပို့ကုန်အထောက်အကူပြုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာအခြေပြုထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများက ထောက်ခံတင်ပြသည့် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးပါမည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ… အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖတ်ရန်…

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သည် အကြီးမားဆုံး ကွန်ယက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ပြည်သူတို့၏ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး ပြည်သူများ၏ စုဆောင်းအပ်နှံငွေများအပေါ် ပေးအပ်ရမည့် အတိုးငွေများကို ပုံမှန်ထည့် သွင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် 7Day နေ့စဉ်သတင်းစာပါ “ရွှေတိဂုံစေတီ အလှူခံရငွေကျပ် ဘီလီယံ (၆၀)ကျော်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၂၀)ကျော်ရှိ၊ ဘဏ်ကအတိုးမပေးနိုင်၍ ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ထားရ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သတင်းဖော်ပြထားမှုအပေါ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်အလှူငွေများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငွေစုဘဏ်ခွဲနှစ်ခုတွင် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေ (Savings Deposit)အဖြစ် အများဆုံးအပ်နှံထားရှိကြောင်း၊ အတိုးပိုမိုရရှိသည့် သက်တမ်း(၁၂)နှစ်ရှိ ငွေစုလက်မှတ်အပ်ငွေ (Savings Certificate) နှင့်… အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖတ်ရန်…

May Bank Money Express (MME) service

E-Pension